Locatie: Home>Eregalerij>Eregalerij
 

Eregalerij in Rijksmuseum

De eregalerij met onderscheiden, gezichtsbepalende en gedecoreerde Botlekkers. U vindt hier de ereleden, de leden van verdienste en de Botlekkers die een onderscheiding hebben ontvangen.
 
 

Ereleden en leden van verdienste 

Titel Wie Datum
Erevoorzitter Ben Herbers 21 november 2003
     
Lid van verdienste Leen Heijnen 28 oktober 1985
Els van Reen (honkbal) 27 oktober 1986
Charles Tilleman 26 oktober 1987
Hans Switser 26 oktober 1987
Herman Smit (honkbal) 17 november 1989
Aart van Vark 17 november 1989
Jan Bruin 19 december 2005
Loes de Roode 19 december 2005
Frans Dijkxhoorn 19 december 2005
Peter Holvast 24 oktober 2008
Ron van Bergem 6 november 2009
Aad Beerens 7 oktober 2011
Frans Stadhouders 8 november 2013
Willem Heijdacker 14 november 2014
     
Zilveren speld KNVB Leen Heijnen † 25 november 1985
Thea Bruin 6 januari 2006
 
Gouden speld KNVB Ben Herbers † 11 juni 1993
Willem Heijdacker 12 december 2013
Gezichtsbepalende Botlekkers 

In 1968 werd Ben Herbers voorzitter van SC Botlek en hij zou dat blijven tot het einde van 1999. In die periode van ruim 30 jaar heeft hij SC Botlek met kunde en toewijding geleid. Letterlijk dag en nacht stond hij, samen met zijn vrouw Lenie, klaar voor SC Botlek. Hij was niet alleen voorzitter van SC Botlek, Ben wás SC Botlek. 
In 2003 is hij benoemd tot erevoorzitter van SC Botlek.

Mede vanwege zijn verdiensten voor SC Botlek werd Ben in 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.   Vanaf het 1e bestuur tot oktober 1985 was Leen Heijnen de secretaris van SC Botlek. In april 1986 overleed hij. Op de achtergrond was hij de steun en toeverlaat van het bestuur en bewaakte de SC Botlek cultuur op zijn eigen wijze. Ook hij werd volop gesteund door zijn vrouw Truus die jarenlang hielp achter de bar en shirts waste. Leen was een markante man die zich sterk maakte voor SC Botlek. 


Hans Switser was vanaf de jaren 70 tot het midden van de jaren 90 in een aantal functies lid van zowel het hoofdbestuur als het jeugdbestuur. Daarnaast floot hij (jeugd)wedstrijden en was hij de man achter de internationale A-toernooien en de jeugdkampen. Zijn vrouw Tiny was al die tijd ook bezig voor de club, met name bij het begeleiden van de jeugd en het maken van de weekbrief. Iedereen kende de familie Switser binnen maar ook buiten Botlek.
 


Charles Tilleman was in de jaren '70 en '80 jarenlang secretaris en rechterhand van Ben Herbers. Na zijn bestuurlijke periode werd hij vanaf begin jaren '90 leider van het 2e dat menige successen boekte. Sinds zijn kleinzoons actief zijn bij Botlek is hij weer wekelijks op de club en slaat hij geen wedstrijd over.
 

Charles Tilleman in de jaren '70


Aart van Vark  heeft bijna de gehele jaren '80 in het bestuur gefungeerd als 2e penningmeester (van 1980 tot 1989). In oktober 1991 pakt hij die job weer op tot september 1995. Al die jaren was hij verantwoordelijk voor het innen van de contributies. Hij raakte betrokken bij Botlek door zijn vrouw Coby die eerst voetbalde en later ook achter de bar stond.
 

 


Jan Bruin, een markant figuur die sinds 1975 rondstruint op het sportpark. Eerst achter de kinderwagen bij de wedstrijden van Dames 1 om naar zijn vrouw Thea te kijken die keeper was. Later als leider van jeugdteams, jeugdbestuurslid, lid van de toernooicommissie en organisator van jeugdkampen. Ook is hij jeugdvoorzitter geweest, actief in de activiteitencommissie en van tijd tot tijd een bardienstje. Niet slecht voor iemand uit Noord-Holland die af en toe bij Botlek geplaagd wordt vanwege zijn accent en voorkeur voor de 'verkeerde' voetbalclub. 
 


Loes de Roode kwam in 1992 bij Botlek toen haar zoon ging voetballen. 'Tante' Loes werd het gezicht van SC Botlek toen ze in 1997 wedstrijdsecretaris werd. Ze was er vrijwel elke zaterdag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Haar man Ernst raakte ook betrokken bij SC Botlek waarmee de familie De Roode een begrip werd binnen Botlek. Daarnaast hielp zij mee met het organiseren en begeleiden van jeugdkampen.
 


Frans Dijkxhoorn werd eind '99 door een commissie van wijze mannen gevraagd het gat dat Ben Herbers achterliet in te vullen. Dat was hem wel toevertrouwd. Frans loodste als voorzitter Botlek de 21e eeuw in met als hoogtepunt de verbouwing van de kantine in 2004. Na zijn aftreden in 2005 bleef hij van tijd tot tijd betrokken bij de club in diverse functies
 

Frans Dijkxhoorn


Een Botlekker van het eerste uur, Mister Botlek wordt hij ook wel genoemd. Hij werd lid in 1968 en behalve 18 jaar als basisspeler in het 1e elftal vervulde Peter Holvast vele functies binnen Botlek. Als jeugdlid bracht hij de weekbrief en lotto rond en later toen hij groot was werd hij bestuurslid, lid van de jubileumcommissie, kascontrolecommissie, organisator van het jaarlijkse 7-7 toernooi en de traditionele nieuwjaarswedstrijd. Tegenwoordig verzorgt hij de contributie-inning en is kritisch Botleklid. 
 

Peter Holvast ontvangt bloemen


In 1969 werd hij lid en ging nooit meer weg. Zijn voetbalcarriere nam nooit een echt hoge vlucht maar als aanvoerder/leider van zijn teams compenseerde Ron van Bergem dat moeiteloos en kon hij zijn tomeloze energie kwijt. Later werd hij trainer en leider van de teams van zijn zoons. Daarnaast is hij al jaren zeer actief binnen de Club van 50, eerst als penningmeester en nu als voorzitter.  
 

Ron van Bergem links


Midden jaren tachtig kwam Aad Beerens naar Botlek. Hij begon als jeugdleider en trainer bij het team van zijn zoon. Die volgde hij tot aan de selectie waar hij leider van het 1e werd. Zijn zoon haakte op een gegeven moment af, Aad bleef. Als leider, grensrechter, scheidsrechter en perfecte regelaar voor van alles en nog wat.  
 

John Blokland, Aad Beerens en Chris van Kempen


Frans Stadhouders kwam in 1973 en vervulde zo veel functies dat ze bijna niet te tellen zijn. Zijn voetbalcarriere in de laagste Botlekteams was niet hoogstaand maar dat maakte hij ruimschoots goed met zijn scheidsrechterscapaciteiten, zowel voor de KNVB als voor Botlek waar hij de 'lastige' wedstrijden kreeg toebedeeld. Hij was kantinebeheerder, wedstrijdsecretaris, een jaartje bestuurslid maar vooral superklusser. Hij was betrokken bij de grote verbouwingen in 1974 en 2004 maar ook tussendoor kluste hij gewoon door. De laatste jaren zit hij in de onderhouds- en schoonmaakploeg en is op zaterdagen, als hij niet in Spanje zit, gastheer voor de scheidsrechters. Een manusje van alles met grote waarde voor Botlek. Toen en nu nog. 
 


Willem Heijdacker kwam in 1986 als selectiespeler bij Botlek. Nadat hij stopte als actief speler wierp hij zich met alle energie op activiteiten naast het voetbal. En dat waren er nog al wat. Hij werd club- en bondsscheidsrechter en later rapporteur voor de KNVB. Hij trainde jeugdteams en dames 1, fungeerde als wedstrijdsecretaris en was jarenlang grensrechter bij het 1e. Samen met zijn vrouw Annalies draaide hij bardiensten op de woensdag en hij was trotse voorzitter van de Club van 50 waar hij ook de bingo's voor draaide tot 2016. In 2005 werd hij voorzitter van Botlek om in 2013 het stokje over te geven aan Ron Frishert. Bestuurslid Sponsorzaken stond nog niet op het lijstje dus dat was een mooie nieuwe uitdaging. In 2014 trad hij definitief uit het bestuur om zijn werk wat meer in de luwte te doen. In 2016 legde hij al zijn functies neer bij Botlek maar bleef wel lid en supporter.

Mede vanwege zijn verdiensten voor SC Botlek werd Willem in 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.